Angels 1

Изберете секция, за да видите своите планове!

Секция Апартамент Застроена площ Обща площ Позиция Статус
A Ап. А1 85.68 99.69 Продаден План
A Ап. А2 59.46 69.68 Продаден План
A Ап. А3 67.83 79.26 Продаден План
A Ат. А4 58.33 67.77 Продаден План
A Ап. А5 85.68 99.69 Продаден План
A Ап. А6 59.46 69.68 Продаден План
A Ап. А7 67.83 79.26 Продаден План
A Ат. А8 58.33 67.77 Продаден План
A Ап. А9 85.68 99.69 Продаден План
A Ап. А10 59.46 69.68 Продаден План
A Ап. А11 67.83 79.26 Продаден План
A Ат. А12 58.33 67.77 Продаден План
A Ап. А13 85.68 99.69 Продаден План
A Ап. А14 59.46 69.68 Продаден План
A Ап. А15 67.83 79.26 Продаден План
A Ат. А16 58.33 67.77 Продаден План
A Ап. А17 85.68 99.69 Продаден План
A Ап. А18 59.46 69.68 Продаден План
A Ап. А19 67.83 79.26 Продаден План
A Ат. А20 58.33 67.77 Продаден План
A Ап. А21 85.68 97.55 Продаден План
A Ап. А22 59.46 68.11 Продаден План
A Ап. А23 67.83 77.51 Продаден План
A Ат. А24 58.33 66.33 Продаден План
B Ап. Б1 97.92 113.93 Продаден План
B Ап. Б2 68.1 79.8 Продаден План
B Ап. Б3 61.26 71.79 Продаден План
B Ат. Б4 41.67 48.28 Продаден План
B Ап. Б5 97.92 113.93 Продаден План
B Ап. Б6 68.1 79.8 Продаден План
B Ап. Б7 61.26 71.79 Продаден План
B Ат. Б8 41.67 48.28 Продаден План
B Ап. Б9 97.92 113.93 Продаден План
B Ап. Б10 68.1 79.8 Продаден План
B Ап. Б11 61.26 71.79 Продаден План
B Ат. Б12 41.67 48.28 Продаден План
B Ап. Б13 97.92 113.93 Продаден План
B Ап. Б14 68.1 79.8 Продаден План
B Ап. Б15 61.26 71.79 Продаден План
B Ат. Б16 41.67 48.28 Продаден План
B Ап. Б17 97.92 113.93 Продаден План
B Ап. Б18 68.1 79.8 Продаден План
B Ап. Б19 61.26 71.79 Продаден План
B Ат. Б20 41.67 48.28 Продаден План
B Ап. Б21 97.92 111.49 Продаден План
B Ап. Б22 68.1 78.01 Продаден План
B Ап. Б23 61.26 70.17 Продаден План
B Ат. Б24 41.67 47.27 Продаден План
C Ат. В1 62.81 73.39 Продаден План
C Ап. В2 60.48 70.77 Продаден План
C Ап. В3 50.12 58.73 Продаден План
C Ат. В4 62.96 72.95 Продаден План
C Ат. В5 62.81 73.39 Продаден План
C Ап. В6 60.48 70.77 Продаден План
C Ап. В7 50.12 58.73 Продаден План
C Ат. В8 62.96 72.95 Продаден План
C Ат. В9 62.81 73.39 Продаден План
C Ап. В10 60.48 70.77 Продаден План
C Ап. В11 50.12 58.73 Продаден План
C Ат. В12 62.96 72.95 Продаден План
C Ат. В13 62.81 73.39 Продаден План
C Ап. В14 60.48 70.77 Продаден План
C Ап. В15 50.12 58.73 Продаден План
C Ат. В16 62.96 72.95 Продаден План
C Ат. В17 62.81 73.39 Продаден План
C Ап. В18 60.48 70.77 Продаден План
C Ап. В19 50.12 58.73 Продаден План
C Ат. В20 62.96 72.95 Продаден План
C Ат. В21 62.81 71.77 Продаден План
C Ап. В22 60.48 69.2 Продаден План
C Ап. В23 50.12 57.41 Продаден План
C Ат. В24 62.96 71.42 Продаден План